انتخاب هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران اردبیل و حومه

انتخاب هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران اردبیل و حومه

  هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران اردبیل و حومه در انتخابات مجمع عمومی این شرکت تعاونی شناخته شدند. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، به دنبال برگزاری...