جزئیات خبر
اطلاعیه
اتحادیه / شرکت تعاونی زنبورداران استان ها ;(1397/5/29)

احتراما ، پیرو درخواست مدیر کل محترم دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های زنبورعسل در رابطه با واردات ملکه قاچاق و مراکز غیر مجاز تکثیر و پرورش ملکه زنبورعسل  ، خواهشمند است با ادارات کل دامپزشکی استانها همکاری لازم در زمینه شناسایی و برخورد با واحدهای غیر مجاز پرورش و تکثیر ملکه که باعث انتقال انواع میکروبها و ویروس ها و در نتیجه آلودگی زنبورستانهای کشور خواهد شد ، صورت پذیرد .