جزئیات خبر
اطلاعیه مهم و فوری
درمان همزمان کلنی های زنبور عسل همزمان با سرشماری زنبورستان ها از تاريخ ٢٢ لغایت ۲۹ مهر سال جارى.;(1396/7/19)
 
 
اطلاعيه        اطلاعیه                      
 
به اطلاع كليهء زنبور داران گرامی ميرسانیم سرشمارى زنبورستانها از تاريخ ٢٢ لغایت ۲۹ مهر سال جارى مى باشد در راستاى درمان هم زمان ومبارزه با كنهء واروا زنبورداران با توجه به شرايط اقليمى واستفاده از كنه كش هاى طبيعى نسبت به درمان  هم زمان اقدام نماييد  که در اطلاعيه هاى بعدی به اطلاع خواهد رسید .                         
 
(( اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین ))
 
500