جزئیات خبر
نشست مشترک و صمیمانه با وزرای دولت
نشست مشترک و صمیمانه با وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی و معاونین محترم وزارت جهاد کشاورزی و وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر ربیعی و هیات همراه ;(1396/5/24)