افتخارات
تشکل ملی نمونه
درسال 1385 از طرف وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تشکل ملی نمونه شناخته شد.
اتحادیه نمونه کشاورزی در سال 1387-1388
توسعه پایدار کشاورزی آرمان بلندی است.
لوح تقدیر اجلاس سران و مدیران ناپک (تهران سال 2014 میلادی)
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به خاطر تلاش هوشمندانه و گسترده مدیران، تولیدکنندگان و متخصصین به عنوان اتحادیه نمونه و تاثیرگذار در صنعت و اقتصاد کشور، تدبیر در تولید ملی و امید به درخشش در صنعت و اقتصاد جهانی مفتخر به دریافت این لوح گردید.
تایید صلاحیت آزمایشگاه اتحادیه سراسری زنبورداران از سوی سازمان ملی استاندارد
آزمایشگاه اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین در تاریخ 95/06/15از طرف سازمان ملی استاندارد ایران موفق به دریافت گواهینامه˝تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار و نظارت بر عملکرد آنها ˝گردید.