دانستني ها
ویتامین های موجود در گرده گل (Vitamins in Bee pollen)
Untitled 1

 

فهرست ویتامین های موجود در گرده گل      List of Vitamins in Bee pollen
پیش ساز ویتامین آ Provitamin A
تیامین (ویتامین ب1) (Vitamin B1 (Thiamine
ریبوفلاوین (ویتامین ب2) (Vitamin B2 (Riboflavin
نیاسین (ویتامین ب3) (Vitamin B3 (Niacin
کولین (ویتامین ب4) (Vitamin B4 (Choline
پانتوتنیک اسید (ویتامین ب5) (Vitamin B5 (Panthothenic Acid
پیرودوکسین (ویتامین ب6) (Vitamin B6 (Pyridoxine
بیوتین (ویتامین ب7) (Vitamin B7 (Biotin
اینوزیتول (ویتامین ب8) (Vitamin B8 (Inositol
فولیک اسید (ویتامین ب9) (Vitamin B9 (Folic Acid
سیانوکوبالامین (ویتامین ب12) (Vitamin B12 (Cyanocobalamin 
ویتامین ث Vitamin C
ویتامین د Vitamin D
ویتامین ای Vitamin E
ویتامین کا Vitamin K
روتین (ویتامین پ) Rutin