مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین  ۴ بهمن ماه امسال در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه سراسری زنبورداران ایران، پیرو دعوت هیات مدیره این اتحادیه، مجمع عمومی فوق‌العاده اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین به شماره ثبت ۱۷۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۷۶۵ ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولی‌عصر، روبروی سینما آفریقا پلاک ۱۸۱۳ برگزار می‌گردد.

در مجمع عمومی فوق‌العاده «بررسی انتقال دفتر اتحادیه سراسری زنبورداران ایران» از شهرستان کرج – مهرشهر به تهران در دستور کار قرار می‌گیرد و سپس در مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده که از ساعت ۱۱:۳۰ همین روز – ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ – در همان محل برگزار خواهد شد، دستورکارهای «استماع گزارش هیات مدیره بازرسین و حسابرس قانونی اتحادیه»؛ «بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی»؛ « بررسی و تصویب بودجه پیش‌بینی هیئت مدیره به مجمع برای سال مالی ۱۴۰۲ خورشیدی» و همچنین انتخاب بازرسین، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در آگهی این ۲ مجمع که در مورخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ صادر و به اعضا ارسال شده است، از نمایندگان قانونی تشکل‌های عضو دعوت شده است تا با در دست داشتن اصل معرفی‌نامه بر روی سربرگ اتحادیه شرکت و طبق فرم پیوست) که میبایست به تایید صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهرشرکت باشد و کارت ملی در تاریخ مقرّر حضور بهم رسانند .

البته این  آگهی‌ها نکاتی به شرح موارد زیر یادآوری شده است: «هر عضو فقط دارای یک حق رای خواهد بود»؛ «تمام اعضا می‌توانند ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در دفتر اتحادیه سراسری ایران زمین حاضر و اطلاعات لازم در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان را کسب کنند»؛ «به دلیل محدودیت‌های مکان هر سهامدار می‌تواند یک نفر را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در مجمع معرفی نماید و از آوردن همراه پرهیز کند»؛ «نماینده هر سهامدار برای ورود به جلسه مجمع میبایست اصل معرفی نامه رسمی مطابق) با فرمت پیوست کارت ملی و کپی آن را ارائه نماید» و در نهایت نیز تاکید شده که «هر عضو اتحادیه می‌تواند به غیر از خود حداکثر نماینده ۳ سهامدار باشد – با این شرط که اصل برگه معرفی نامه صادره توسط هر سهامدار را جداگانه که میبایست به تایید صاحبان امضاء رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد را ارائه نماید.»

این خبر را به اشتراک بگذارید :