در حکمی از سوی «دکتر کاظم خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی، دکتر احمد علی کیخا به سمت معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :