زنبور عسل در حال نوشیدن آببچه گیری طبیعیزنبورستان بچه کندوزنبور ملکهنمایی از گرده افشانی زنبور عسلعسلکندوی طبیعیبرداشت عسلنمایی از زنبورهای داخل کندوبرداشت شهد و گردهعسل
آخرین اخبار
اطلاعیه مهم .(1395/10/27)
مدیران عامل اتحادیه / شرکت تعاونی زنبورداران سهامدار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور.
اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران .(1395/10/25)
ﺑﻪ اﻃﻼﻉ اﻓﺮاﺩﻱ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ ﺭا ﺩاﺭﻧﺪ و ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ اﻧﺪ ﻣﻲ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺎ 30 ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
لینک اخبار
دانستنی ها
مشاهده جزئیات
مواد تشکیل دهنده عسل
ادامه مطلب...